Kominik kominické práce Hořice Zdeněk Škvrna | Hořice

Kominík - Kominické práce Hořice

Čištění komínů a kontrola spalinových cest

Kominík - Kominické práce - Královehradecký kraj - Hořice, Jičín, Hradec Králové a okolí...

Kominik-horice

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění.
Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Oproti původní vyhlášce je nyní umožněno provádět čištění spalinových cest spotřebičů na tuhá paliva
(o výkonu do 50 kW) svépomocí,
ale i tak je třeba, aby alespoň jednou ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou osobou   (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví).

O provedené kontrole, anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
  Lhůty kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v níže umístěné tabulce.

Hasiči můžou uložit pokutu bylo-li zjištěno, že požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

www.kominik.zhoric.cz

Kontakt

Kominicke-prace-horice-hradec-kralove-jicin

POKUD CHCETE MÍT KLID A VŠE V POŘÁDKU

ZAVOLEJTE

Zdeněk Škvrna
Máchova 1312
Hořice v Podkrkonoší
508001

Tel : 777 304 652
 kominik@50801.cz